MIOT Közgyűlés (2019. január 18.)

A MIOT Vezetősége tisztelettel meghívja Önt a 2019. január 18-án (pénteken) 09:45 órakor a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézetében megrendezésre kerülő Rendes, Tisztújító Közgyűlésre. A közgyűlést Dr. Herczeg László, a MIOT elnöke vezeti. Szavazatképtelenség esetén ismételt közgyűlést tartunk 2019. január 18-án (pénteken) 11:00 órakor.

A közgyűlés helyszíne: a SE IBOI Tanterme
A közgyűléssel kapcsolatos esetleges változásokról a http://www.miot.hu/ honlapon értesülhet.

A Közgyűlés tagjai átvonulnak a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ, Hevesy György Előadóterembe (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.) ahol 10 órakor kezdetét veszi az Egészségügyi Tudományos Tanács Hőgyes Endre emlékülése (részletes program mellékelve), majd a Közgyűlés az eredeti helyszínen, a SE IBOI Tantermében folytatódik.

I./ A Közgyűlés programja:
1. Megnyitó (Herczeg László MIOT Elnök)
2. Főtitkári beszámoló (Gergely Péter MIOT Főtitkár)
3. Gazdasági beszámoló a 2018-os évről (Nádasdi Norbert Pénztáros)
4. Számvizsgáló Bizottság jelentése
5. Összefoglaló a 2018-os MIOT Konferenciáról (Kozma Zsolt)
6. Gondolatok Sótonyi Péter professor emeritus 80. születésnapja kapcsán (Herczeg László)
7. Leköszön a vezetőség
8. Egyéb kérdések (koordinátor: Gergely Péter)

II./ SZAVAZÁS AZ ÚJ TISZTVISELŐKRŐL
1. A szavazás levezető elnök, szavazatszámláló bizottság megválasztása
2. Eddigi jelölések ismertetése, helyszínen tisztségre jelölés, jelölések elfogadása
3. Új vezetőség megválasztása (9 fő)
4. Felügyelőbizottság megválasztása (3 fő)
5. A Pénztáros megválasztása (1 fő – nem lehet tagja a Vezetőségnek)
6. Szavazás eredményének ismertetése
7. Vezetőség elnökséget választ (3fő – Elnök, Főtitkár, Elnökségi Tag)
8. Elnökség tagjainak ismertetése
9. A közgyűlés bezárása

Felhívjuk a Tisztelt Tagság figyelmét, hogy a MIOT Alapszabály 6. § értelmében: „A társaság tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetnek, melynek összege rendes tagoknál 4000,-Ft, pártoló tagoknál 4000,-Ft, míg ifjúsági tagoknál és hetvenedik életévüket betöltött tagoknál 2000,-Ft, melyet minden év március 1. napjáig kell egy összegben, a társaság házipénztárába vagy a társaság bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.”

A MIOT tagdíjak 2018-as és 2019-es évre valamint az esetleges korábbi tagdíjtartozásokra vonatkozó rendezéséhez számlaszámunk:

HU11 1173 8008 2070 6258 0000 0000
Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága.

Átutalásnál a közleményben a befizető nevének feltüntetését és a „TAGDÍJ” szó rögzítését is kérjük!

A közgyűlésig elektronikus úton, a közgyűlésen –a szavazás megkezdéséig- személyesen lehetőség van vezetőségi, felügyelőbizottsági tagok és a Pénztáros személyére jelölést tenni. Minden MIOT tag jelölhet és minden MIOT tag jelölhető. A jelölést a jelöltnek írásban, illetve a Közgyűlés előtt el kell fogadnia. Amennyiben fenti tisztségekre jelöltet kívánnak állítani, 2019. január 17-ig, a miot.fotitkar@gmail.com címre küldött elektronikus levélben tegyék ezt meg, ezután jelölésre csak személyesen, a Közgyűlésen kerülhet sor. Kérem, olyan személyt nevezzenek meg, aki várhatóan a jelölést, és az esetlegesen megnyert tisztséget elfogadja, majd annak betöltésével közösségünket aktívan szolgálja!

Debrecen, 2018. december 17.

A MIOT Vezetősége nevében tisztelettel:

Dr. Gergely Péter
MIOT Főtitkár

Dr. Herczeg László
MIOT Elnök

CsatolmányMéret
MIOT Közgyűlés meghívó 2019_01_18.doc1.33 MB