MIOT Közgyűlés - 2017.03.10. Debrecen

M E G H Í VÓ

A MIOT Vezetősége tisztelettel meghívja Önt a 2017. március 10-én (pénteken) 10:30 órakor a Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében megrendezésre kerülő Rendes Közgyűlésre. A közgyűlést Dr. Herczeg László, a MIOT elnöke vezeti. Szavazatképtelenség esetén ismételt közgyűlést tartunk 2017. március 10-én (pénteken) 11:00 órakor.

A közgyűlés helyszíne: a Debreceni Egyetem IOI Tanterme (4032, Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
A közgyűléssel kapcsolatos esetleges változásokról a http://www.miot.hu/ honlapon értesülhet.

I./ A Közgyűlés programja:
1. Főtitkári beszámoló (Gergely Péter MIOT Főtitkár)
2. Gazdasági beszámoló a 2016-os évről (Nádasdi Norbert Pénztáros)
3. Számvizsgáló Bizottság jelentése
4. Összefoglaló a 2016-os FIOF Konferenciáról (Kereszty Éva)
5. Beszámoló az NSZKK eddigi működéséről várható hatásairól (Szabados György)
6. Az Alapszabály módosításáról (Gergely Péter Főtitkár)
7. Egyéb kérdések (koordinátor: Gergely Péter Főtitkár)

II./ SZAVAZÁS AZ ALAPSZABÁLYRÓL
1. A szavazás levezető elnök, szavazatszámláló bizottság megválasztása
2. Napirendi pontok ismertetése, szavazás
3. Az új Alapszabály ismertetése
4. Alapszabályhoz érkezett módosítók ismertetése
5. Alapszabályhoz érkezett módosító indítványokról történő szavazás
6. Szavazás az Alapszabályról
7. A közgyűlés bezárása

Kérjük, - amennyiben hozzászólást, előadást kíván tartani - az előadás címét valamint rövid összefoglalóját a miot.fotitkar@gmail.com e-mail címre továbbítsa! Legfeljebb 10 perc időtartamú előadást, hozzászólást tudunk befogadni, legfeljebb 5 személytől!

Az Alapszabály tervezete kiküldésre kerül elektronikus formában és regisztrált tagok részére megismerhető a http://www.miot.hu/ honlapon. Módosító javaslatok benyújtására 2017. március 06-án éjfélig nyílik mód, melyekről az Elnökség szavaz. A Közgyűlésen ’Elnökség által támogatott’ és ’Elnökség által nem támogatott’ csoportban kerülnek a javaslatok előterjesztésre. 2017. március 6-a után új javaslat felvételére az időhiány miatt nincs lehetőség! A módosító javaslatokat a miot.fotitkar@gmail.com e-mail címre kérem!

A Társaság rendezvényeiről és a Közgyűléssel kapcsolatos egyéb információkról a fenti internetes felületeken értesülhet. Kérjük szándéknyilatkozatát –miszerint a közgyűlésen előreláthatóan jelen lesz-e vagy sem- a miot.fotitkar@gmail.com címre küldött egyszerű válaszával (pl.: igen, megyek, vagy nem megyek) jelezze. Erre a létszám becslése miatt van szükség. Amennyiben gépjárműve rendszámát elküldi 2017.03.06-ig, úgy ingyenes belépést tudunk biztosítani a Klinikatelep területére 2017. március 10-ére!

Debrecen, 2017. március 1.

A MIOT Vezetősége nevében tisztelettel:

Dr. Gergely Péter - MIOT Főtitkár

Dr. Herczeg László - MIOT Elnök